happy norouz

Happy Norouz 1392

Happy Norouz 1392

بسم الله الرحمن الرحیم

خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد

بهار تحول طبیعت است بسوی کمال و شکوفایی

و نمود دوباره طراوت و سرسبزی

و نوروز می تواند تحول ما باشد

و آغاز دوباره ی سبز ما

آغازی بهتر ، زیباتر و سازنده تر

 

بهاری زیبا، آغازی نیکو

و سالی خوش را برایتان آرزومندم

علی کیان مهر

نوروز 1392

متن: مریم رادمند


2 Comments to Happy Norouz 1392

  1. fourozandeh_ghassemi

    salam , ostad gerami, az happy norouz , va kart zibaye shoma shad shodam arezoye movafaghiyat va salamati ra dar in sale barayetan arezo mandam .

    • Ali Kianmehr

      متشکرم

Leave a Reply to Ali Kianmehr Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>